Wyniki końcowe kampanii „Rowerowy Maj” w Gimnazjum nr 8 w Lublinie

TABELA KOŃCOWA
I m klasa 3A
II m klasa 2A
III m klasa 1A
Wyniki szczegółowe uzyskane przez poszczególne klasy:
Klasa 3A – 14 uczniów w klasie, 118 przejazdów 8,42 przejazdów na osobę. W kampanii czynny udział wzięło 7 uczniów.
Klasa 3B – 16 uczniów w klasie, 75 przejazdów 4,68 przejazdów na osobę. W kampanii czynny udział wzięło 6 uczniów.
Klasa 2A – 15 uczniów w klasie, 116 przejazdów 7,73 przejazdów na osobę. W kampanii czynny udział wzięło 8 uczniów.
Klasa 2B – 16 uczniów w klasie, 10 przejazdów 0,62 przejazdów na osobę. W kampanii czynny udział wzięło 2 uczniów.
Klasa 1A – 25 uczniów w klasie, 177 przejazdów 7,08 przejazdów na osobę. W kampanii czynny udział wzięło 13 uczniów.
OSOBY Z 18 PRZEJAZDAMI:
1. Renata Sochan 1A 18
2. Adrian Ostrowski 2A 18
3.Krystian Zagulski 2A 18
4. Damian Bielecki 3A 18
5.Piotr Bożek 3A 18
6. Jakub Brzoskowski 3A 18
7. Kamil Łysiak 3B 18

OSOBY Z 17 PRZEJAZDAMI:
8. Colin Goral 1A 17
9. Dorota Michalczuk 1A 17
10. Jakub Widomski 1A 17
11. Albert Sprawka 2A 17
12. Jakub Słowik 2A 17
13. Kacper Wójcik 3A 17
14. Wiktoria Obara 3B 17
15. Joanna Szewczyk 3B 17

OSOBY Z 16 PRZEJAZDAMI:
16. Patrycja Ułanowska 1A 16
17. Krystian Wolski 2A 16