Podziękowanie od Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo”

Otrzymaliśmy podziękowanie od Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo”, z którą od kilku lat współpracuje nasz Szkolny Klub Wolontariusza, za pomoc w organizowaniu kwest.