Rekrutacja do liceum – potwierdzenie woli podjęcia nauki – dostarczanie świadectw

Terminy dotyczące rekrutacji do liceum:

1 lipca (piątek) godz. 10.00 – opublikowanie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum

od 1 lipca do 26 lipca do godz. 14:00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki, czyli dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia OKE

27 lipca godz. 10:00 – publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc

od 28 lipca do 31 sierpnia – rekrutacja uzupełniająca

Podstawa:
ZARZĄDZENIE NR 33/2016 LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych