Stypendia Sejmiku Województwa Lubelskiego

Zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego okreslającą warunki udzielania stypendiów w ramach programu stypendialnego Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017

UCHWAŁA NR XVIII/279/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 28 czerwca 2016 r.w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017