Erasmus +

Bardzo nam miło poinformować, że Zespół Szkół nr 10 w Lublinie otrzymał grant na wymianę zagraniczną w wysokości 13 800 euro w ramach programu Erasmus+. Partnerzy projektu to: Rumunia, dwie szkoły z Turcji, Włochy (Sycylia), Hiszpania, Grecja i polska szkoła z Zagnańska. Tytuł naszego projektu: Rozwój umiejętności inter i transdyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na wykorzystanie teorii, nabywanej podczas zajęć szkolnych, w praktyce. Chcemy uświadomić i wskazać uczestnikom projektu jak w życiu codziennym przydaje się wiedza i umiejętności szkolne.Projekt ma też pokazać jak ważne jest nauczanie interdyscyplinarne. Udział w projekcie to dla uczniów naszej szkoły wspaniała możliwość poznania nowych przyjaciół z różnych krajów, pogłębienia znajomości języków obcych, wykorzystanie umiejętności informatycznych, uczestnictwo w warsztatach, ciekawych zajęciach i zawodach z różnych dziedzin, a także poznanie nowych krajów i kultur. Nauczyciele zapoznają się z systemami edukacji krajów partnerskich, programami nauczania i ciekawymi formami pracy z młodzieżą. Powstaną materiały dydaktyczne, które zostaną wykorzystane w praktyce. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie całą społeczność Zespołu Szkól nr 10 w Lublinie.