XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

Zapraszamy do udziału w XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.

Konkurs adresowany jest zarówno do uczniów szkół gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych.
Szczegółowy regulamin: REGULAMIN_XIV_EDYCJI_KONKURSU