Projekt Erasmus+ w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie p. Małgorzata Wrona, p. Dariusz Rał i p. Jarosław Pietrak uczestniczą w wizycie w partnerskiej szkole w Dej w Rumunii.

Spotkanie odbywa się w ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu Erasmus+. Nasi nauczyciele opracowują plan pracy nad projektem, który trwać będzie do 2018 roku. Podczas jego realizacji w wyjazdach będą uczestniczyć także nasi uczniowie. Wśród partnerów są oprócz Rumunii: Turcy, Grecy, Hiszpanie i Włosi oraz jeszcze jedna polska szkoła z Zagnańska. Nasi nauczyciele zapoznają się z systemami edukacji w poszczególnych krajach, a także biorą udział w wykładach szkoleniach i warsztatach na temat nowoczesnych metodach nauczania w krajach Unii Europejskiej.