Projekt Erasmus+ w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie p. Małgorzata Wrona, p. Dariusz Rał i p. Jarosław Pietrak uczestniczą w wizycie w partnerskiej szkole w Dej w Rumunii. Spotkanie odbywa się w ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu Erasmus+. Nasi nauczyciele opracowują plan pracy nad projektem, który trwać będzie do 2018 roku. Podczas jego realizacji w … Czytaj dalej Projekt Erasmus+ w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie