List gratulacyjny za udział w programie Zachowaj Równowagę