Sprawozdanie z wizyty w Dej w Rumunii

5 grudnia 2016 roku podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół nr 10 Małgorzata Wrona, Dariusz Rał i Jarosław Pietrak przedstawili nauczycielom relację z pierwszej wizyty realizowanej w ramach programu „Erasmus+” “Developing trans and inter-curricular skills for the 21-st century” w Dej w Rumunii.

Program wizyty składał się z wielu szkoleń moodle i wykładów na temat trans i interdyscyplinarnego nauczania prowadzonych przez pracowników z Uniwersytetu w Kluż. Nauczyciele z krajów partnerskich (Rumunia, Grecja, Włochy, Hiszpania, Turcja i Polska) wymienili się doświadczeniami w swojej pracy, zapoznali wszystkich z systemami edukacji w swoich krajach oraz omówili przygotowania do kolejnej wizyty, która odbędzie się w Lublinie w lutym 2017 roku.