Patronaty nad konkursem „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?”

Honorowy patronat nad konkursem „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?”, organizowanym przez nasze liceum, obejmą:
– Wojewoda Lubelski – p. Przemysław Czarnek
– Marszałek Województwa Lubelskiego – p. Sławomir Sosnowski,
– Prezydent Miasta Lublin – p. Krzysztof Żuk
– Lubelski Kurator Oświaty – p. Teresa Misuk