Życzenia Wielkanocne z Kamerunu

Kochani Rodzice Adopcyjni

W duchu uwielbienia Jezusa Zmartwychwstałego , jedynego Zbawiciela świata, pragnę złożyć moje serdeczne życzenia, aby Jego Światło rozpraszało ciemności naszych serc i umysłów, abyśmy byli zdolni głosić Zmartwychwstałego sobie nawzajem i współczesnemu światu. Życzę też wiele radości, zdrowia i pokoju w życiu codziennym. W atmosferze wielkanocnego Alleluja zapewniam o mojej pamięci i przez wstawiennictwo Maryi, Matki Zbawiciela składam dar wdzięczności za Waszą współpracę misyjną.
Z darem modlitwy przy Grobie Chrystusowym
S. Teresa Gieńko, koordynatorka adopcyjna


Wielkanoc 2017 Kamerun