Zapraszamy do udziału w XV edycji konkursu „CHEMIONERZY”

Serdecznie zapraszamy na XV jubileuszową edycję Międzygimnazjalnego Konkursu „Chemionerzy”, która odbędzie się dnia 1 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie naszej szkoły.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Lubelski Kurator Oświaty, Dziekan Wydziału Chemii i Kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia