Podziękowanie za udział w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno – Literackim

Adrian Ostrowski z klasy 3a gimnazjum otrzymał podziękowanie za udział w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno – Literackim „Prymas Tysiąclecia, Stefan Kardynał Wyszyński – Ślady Pamięci”. Opiekunem był ks. Paweł Łukaszewski.