Stypendia szkolne 2017/2018 – procedura

Przedstawiamy poniżej treść uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin, a także wzory potrzebnych dokumentów.
Przypominamy, że termin składania wniosków to: 1-15 września 2017 r.

zał. 1 uchwała z załącznikami
zał. 2 Wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla ucznia o charakterze socjalnym
zał. 3 Wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny