Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków

Prezes lubelskiego oddziału Związku Sybiraków p. Janusz Pawłowski wręczył Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków pani Urszuli Łapińskiej – Łubniewskiej, dyrektorowi Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie, oraz nauczycielom: p. Hannie Cudnej, p. Magdalenie Bylinie, p. Cezaremu Dmowskiemu, p. Małgorzacie Gąszczyk, p. Joannie Łoś, p. Izabeli Łukasik, p. Dorocie Świetlickiej – Cenkale. Wśród uhonorowanych byli także: p. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski oraz p. Ewa Dumkiewicz-Sprawka – dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

Wzruszająca uroczystość odbyła się w Dniu Sybiraka pod pomnikiem Matki Sybiraczki, w 78. rocznicę masowych deportacji Polaków na Sybir.
Wcześniej, na placu Litewskim p. Janusz Pawłowski odebrał z rąk Prezydenta Miasta Lublin p. Krzysztofa Żuka Medal 700- lecia Miasta Lublin.