Kolejne ważne odznaczenia

Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan – Sybiraków nadało pani Urszuli Łapińskiej – Łubniewskiej, dyrektor naszej szkoły, Ozdnakę Honorową Obozy Internowanych w Rosji Sowieckiej,a Zespołowi Szkół nr 10 w Lublinie przyznało wyjątkowy medal.

Wydarzenie to miało miejsce podczas niedzielnych uroczystości upamiętniających 73. rocznicę deportacji żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego do łagrów NKWD. Wręczenie odznaczeń odbyło się w sali Galerii Malarstwa Polskiego XVII – XIX w. na Zamku Lubelskim.
Cieszymy się i gratulujemy ważnego wyróżnienia.