Akcja GÓRA GROSZA w naszej szkole – XVIII edycja

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 10 przyłączył się do ogólnopolskiej akcji GÓRA GROSZA. Akcja zostanie przeprowadzona w dniach
od 11 grudnia do 2 stycznia.

W tych dniach przedstawiciele SU będą zbierać monety do puszek. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, na rodzinne domy dziecka.

Ofiarując tak niewiele możesz pomóc tak wielu… Liczymy na Wasz udział!