Dzień Służb Mundurowych w XXVII LO

W dniu 5 grudnia w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Zesłańców Sybiru odbyły się pierwsze Dni Służb Mundurowych. Uczniowie naszego liceum, którzy kształcą się w klasach o profilach – bezpieczeństwo wewnętrzne oraz obrona terytorialna, a także uczniowie zaproszonych szkół gimnazjalnych mogli zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania służb mundurowych.

Największą atrakcją naszych dni mundurowych była prezentacja przez załogę Komendy Miejskiej Policji w Lublinie radiowozu wyposażonego w videorejestrator, która na co dzień zajmuje się karaniem kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. Przedstawiciel Komendy Miejskiej przedstawił także w obszernej prezentacji warunki postępowania kwalifikacyjnego do służby w policji.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy zaprezentowali między innymi trenażer TCW-97 KGP Cyklop. Dzięki niemu uczniowie i goście naszego liceum mogli w bezpiecznych warunkach sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie.

Po sprawdzeniu swojego oka na trenażerze w praktyczny sposób własne umiejętności można było zweryfikować na szkolnej strzelnicy pneumatycznej. To tam okazało się, kto najlepiej przyjmuje postawę strzelecką, okaz komu nie drży ręka przy oddawaniu strzału do tarczy.

Załoga Straży Miejskiej zaprezentowała pojazd – Eko-patrol, który na co dzień służy do walki z zanieczyszczeniami środowiska w mieście, w szczególności szybkiego i natychmiastowego wykrycia zanieczyszczeń wody oraz powietrza. Radiowóz ma na swoim pokładzie także wyposażenie do chwytania i przewożenia zwierząt domowych oraz dzikich w możliwie jak najbezpieczniejszy dla nich sposób.

W szkolnych murach gośćmi byli także strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2010 Lublin im. płk. Emila Czaplińskiego, prezentując wyposażenie wykorzystywane na co dzień w procesie szkolenia. Nie mogło także zabraknąć miejsca dla studentów ratownictwa medycznego, którzy od kilku lat dzielą się z nami wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z zakresu pierwszej pomocy.