Podziękowanie z Salwatoriańskiego Referatu Misyjnego

Dzięki naszym „groszowym” zbiórkom uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza wsparli dzieci z małej miejscowości należącej do salwatoriańskiej parafii Bilaj w Albani. Dziękujemy wszystkim za ofiarność!