Udział naszych solistek w przesłuchaniach kolęd

Ania Sito i Daria Złotek uczestniczyły w rejonowych eliminacjach 24. Międzynarodowego Festiwalu kolęd i Pastorałek im. Ks.Kazimierza Szwarlika w Będzinie, które odbyły się W Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”.