Apel podsumowujący I semestr

Dzisiejszego dnia p. dyrektor Urszula Łapińska – Łubniewska wyróżniła podczas apelu uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, zachowaniu, uczniów ze 100% frekwencją, a także tych, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę i zdobywali laury w różnych konkursach.
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!