Uroczysty finał II Międzyszkolnego Konkursu „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?”

Dzisiejszego dnia podczas uroczystego finału poznaliśmy zwycięzców II edycji Międzyszkolnego Konkursu “Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?”, który organizuje nasza szkoła.
Relacja w Radiu Lublin
Relacja w Telewizji Lublin
Relacja w Nowym Tygodniu
Relacja na stronie Fundacji Niepodległości

Finał naszego konkursu zaszczycili swoją obecnością: pan Janusz Pawłowski – Prezes Zarządu Lubelskiego Oddziału Związku Sybiraków, członkowie Związku Sybiraków, prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski – Kierownik Katedry XIX wieku Instytutu Historii KUL, pan Waldemar Podsiadły – Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów, pan Zdzisław Niedbała – główny specjalista w Kancelarii Prezydenta miasta Lublin, pani Joanna Lepiarz – inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Lublinie, kpt. Dariusz Miller – Komendant Garnizonu Lublin, kpt. Izabela Szczepańska – Kędziora – reprezentant Dowódcę 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Lublinie, dr hab. Tomasz Panfil – przedstawiciel Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie, pani Dorota Adach – Prezes Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan – Sybiraków, pan Antoni Holc – prezes Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny, pan Jan Fedirko – członek zarządu Fundacji Niepodległości,  ksiądz dr Krzysztof Gałan – Dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego oraz dyrektorzy lubelskich szkół i placówek: pani Alina Aleksandrowicz – Szkoła Podstawowa nr 46, pani Kinga Ostrowska – Szkoła Podstawowa nr 20, pani Monika Wrona – XXIII LO, pani Renata Bielecka – Bursa Szkolna nr 2.

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu:
Kategoria plastyczna – Szkoły Podstawowe i Gimnazja
I miejsce
Tymoteusz Piechnik
ZSO nr 4 w Lublinie
Opiekun: p. Wojciech Tesarczyk
II miejsce
Żaneta Karpińska
Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 11 w Lublinie
Opiekun: p. Dorota Iwanicka-Przybysz
III miejsce
Lena Czajczyk
Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie
Opiekun: p. Magdalena Bylina

Kategoria plastyczna – Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce
Paulina Lato
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Izabela Łukasik
II miejsce
Agata Baran
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Dariusz Rał
III miejsce
Aleksandra Wójcik
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Małgorzata Gąszczyk

Kategoria multimedialna – Szkoły Podstawowe i Gimnazja
I miejsce
Oskar Maksim
Gimnazjum nr 6 w ZSO nr 4 w Lublinie
Opiekun: p. Wojciech Tesarczyk
II miejsce
Karol Ławniczak
Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie
Opiekun: p. Magdalena Bylina
III miejsce
Krystian Michna
Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie
Opiekun: p. Agnieszka Borzęcka-Gospodarek

Kategoria multimedialna – Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce
Maciej Rak, Katarzyna Błaszczak, Natalia Wójcik, Jakub Woźny, Arleta Bojaczuk
Bursa Szkolna nr 2 w Lublinie
Opiekun: p. Katarzyna Szymanek i p. Renata Bielecka
II miejsce
Paulina Policha
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Magdalena Bylina
III miejsce
Kacper Wroński
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Magdalena Bylina

Kategoria literacka wiersze – Szkoły Podstawowe i Gimnazja
I miejsce
Aleksandra Amilkiewicz
za wiersz „Dziadek”
Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie
Opiekun: p. Beata Kołodziej
II miejsce
Radosław Fiutka
za wiersz „Sybir”
Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół nr 4 w Lublinie
Opiekun: p. Wojciech Tesarczyk
III miejsce
Magdalena Sito
za wiersz „Sybir”
Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie
Opiekun: p. Małgorzata Gąszczyk
III miejsce
Kamila Furtak
za wiersz „Syberyjska zaduma”
Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu Lubelskim
Opiekun: p. Agata Wesołowska-Błażejczyk

Kategoria literacka wiersze – Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce
Aleksandra Dziedzic
za wiersz „Rozłąka”
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Joanna Łoś
II miejsce
Agata Ziemichód
za wiersz „Życzenia”
IV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
Opiekun: p. Ewa Mochol
III miejsce
Milena Wójcik
za wiersz „Dziewczynka”
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Joanna Łoś

Kategoria literacka proza – Szkoły Podstawowe i Gimnazja
I miejsce
Judyta Idzikowska
Szkoła Podstawowa nr 51 w Lublinie
Opiekun: p. Agnieszka Lange
II miejsce
Paulina Ostrowska
Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie
Opiekun: p. Ewa Grodecka
III miejsce
Urszula Solan
Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach
Opiekun: p. Urszula Furtak
III miejsce
Natalia Strawa
Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu Lubelskim
Opiekun: p. Renata Kopycińska i p. Agnieszka Kramek

Kategoria literacka proza -Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce
Wiktoria Frąk
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Joanna Łoś
II miejsce
Julia Malec
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Joanna Łoś
III miejsce
Agata Baran
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Opiekun: p. Małgorzata Gąszczyk