Uroczysty finał III Międzyszkolnego Konkursu „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?”

Podczas uroczystego finału w dniu 7 lutego 2019 r. poznaliśmy zwycięzców III edycji Międzyszkolnego Konkursu „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?”, który organizuje nasza szkoła.

Finał naszego konkursu zaszczycili swoją obecnością: pan Janusz Pawłowski – Prezes Zarządu Lubelskiego Oddziału Związku Sybiraków, pani Krystyna Świrniak-Mateuszuk – rzecznik Związku Sybiraków Oddział w Lublinie oraz członkowie Związku Sybiraków, prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski – Kierownik Katedry Historii XIX wieku Instytutu Historii KUL,  pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, pan Waldemar Podsiadły – Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów, pan Zdzisław Niedbała – przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin, pani Monika Szumera – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, pani Maria Bełcik – inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin,  mjr Dariusz Drączkowski  reprezentujący 2. Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej w Lublinie, asp. Tomasz Stachyra – reprezentant Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, podinsp. Teresa Wąsikowska – reprezentant Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie, asp. sztabowy Sławomir Domański – Komisariat VII Policji w Lublinie, pani Dorota Adach – Prezes Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan – Sybiraków, pani Helena Baczewska- Piwowarska – Towarzystwo Miłośników Lwowa  i Kresów Południowo – Wschodnich, pani Barbara Oratowska – kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” ,  pan Jan Fedirko – członek zarządu Fundacji Niepodległości,  oraz pani Renata Bielecka – dyrektor Bursy Szkolnej nr 2 w Lublinie i nauczyciele lubelskich szkół i placówek.

Fundatorami nagród byli:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie

Fundacja Niepodległości

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie

Relacja – TVP3 Lublin
Relacja – Polskie Radio Lublin