Medal “Pro Bono Poloniae” dla Dyrektora naszego liceum

Z wielką dumą i radością pragniemy podzielić się informacją o medalu “PRO BONO POLONIAE” dla dyrektora naszego liceum pani Urszuli Łapińskiej-Łubniewskiej.

Medal ten jest przyznawany przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w uznaniu zasług położonych na polu krzewienia postaw patriotycznych. Medal wręczył pani dyrektor wojewoda lubelski dnia 17 września, w rocznicę napaści sowieckiej i obchodzonego Światowego Dnia Sybiraka.