Dla Pamięci… Ku Przestrodze

W niedzielę 17 listopada miała miejsce uroczystość patriotyczna z udziałem Sił Zbrojnych RP przy pomniku Dla Pamięci…Ku Przestrodze, na skwerze Borowiczan przy ul. Nowy Świat w Lublinie. Następnie w kościele pw. Miłosierdzia Bożego odprawiona została msza św. w intencji zmarłych i żyjących żołnierzy AK, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych – więźniów łagrów NKWD i ich rodzin.

W uroczystościach wziął udział poczet sztandarowy XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie. Uczniowie naszej szkoły przedstawili także program artystyczny.

Pani Małgorzata Gąszczyk, nauczycielka naszego liceum została podczas uroczystości uhonorowana Odznaką Honorową Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan Sybiraków.