Posadziliśmy Dąb Pamięci

Na terenie XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie w dniu 18 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość posadzenia “Dębu Pamięci” upamiętniającego ofiary łagrów  NKWD w Borowiczach i Swierdłowsku w 75 rocznicę aresztowań i wywózki z Lublina.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili goście: pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, pan Eugeniusz Pelak – Lubelski Wicekurator Oświaty, pan Waldemar Podsiadły – Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów, pan Zdzisław Niedbała – przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin, pan Marcin Krzysztofik – dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Lublin, pan ppłk. Ireneusz Olender – zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, pani kpt. Małgorzata Dziuba – przedstawiciel Wojska Polskiego, pani Danuta Przybyś-Ziemba – Przewodnicząca Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi, pan Jacek Kanios – kierownik Administracji Osiedla Łęgi oraz dzieci i wnukowie żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego zmarłych w łagrach.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Sybiraków.

Po przywitaniu gości przez dyrektora szkoły Urszulę Łapińską-Łubniewską, głos w imieniu inicjatorów przedsięwzięcia zabrała pani Dorota Adachprezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków.

Pani Dorota Adach przedstawiła akt strzelisty, który został umieszczony pod dębem. Po tym nastąpiło uroczyste posadzenie Dębu Pamięci oraz przecięcie wstęgi na tablicy pamiątkowej. Ks. kan. Jacek Wargocki, proboszcz parafii p.w. Św. Wojciecha BM, dokonał poświęcenia dębu oraz tablicy, a następnie młodzież XXVII Liceum Ogólnokształcącego odśpiewała hymn szkoły. Uroczystość zakończyła dyrektor liceum Urszula Łapińska-Łubniewska zaznaczając, że szkoła będzie dbać o dąb i tablicę oraz kultywować jako symbole wpisane w tradycję XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie.

Po tym nastąpiło uroczyste posadzenie Dębu Pamięci oraz przecięcie wstęgi na tablicy pamiątkowej. Proboszcz parafii p.w. Św. Wojciecha ks. kan. Jacek Wargocki  poświęcił dąb i tablicę.

Młodzież XXVII Liceum Ogólnokształcącego odśpiewała hymn szkoły. Uroczystość zakończyła pani dyrektor Urszula Łapińska-Łubniewska zaznaczając, że szkoła będzie dbać o dąb i tablicę oraz będzie kultywować te symbole jako część tradycji XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie.

Relacja w TVP3 Lublin – “Pamięci Borowiczan. Uroczystość w XXVII LO w Lublinie”