Z Erasmusem + w Rumunii

Od 2 do 8 lutego sześcioro uczniów z klasy 1ag, 2a i 2b pod opieką nauczycieli udała się na wizytę do szkoły partnerskiej w Rumunii w ramach projektu  Erasmus + ” Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny”. Wraz z partnerami z Bułgarii, Turcji, Włoch i Rumunii uczestniczyliśmy w szeregu warsztatów,  lekcji i paneli dyskusyjnych. Był też  czas na zwiedzanie Dej, Alba Julia, Cluj Napoca. Podczas wyjazdu wszyscy dużo nauczyliśmy się, ale też podzieliliśmy się naszą wiedzą na  temat historii i geografii Polski, matematyki, geografii historii naszego regionu.  Doskonaliliśmy język angielski rozmawiając z naszymi kolegami z różnych krajów. Wizyta w Rumunii na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci.