Dodatkowe formy wsparcia psychologicznego

Informujemy, że można skorzystać z dodatkowych form wsparcia psychologicznego online. Poniższe formy skierowane są zarówno do uczniów, rodziców jak i nauczycieli:

 • Oferta wsparcia świadczona przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne działające na terenie Miasta Lublin; adresy poradni i numery telefonów w załącznik 

 Oferta-wsparcia-przez-PPP

 • Oferta wsparcia Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna nr 2 w Lublinie:

www.ppp2.lublin.eu, www.facebook.com/ppp2lublin

 • Oferta wsparcia świadczona przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

 Centrum Interwencji Kryzysowej (1)

 • Oferta wsparcia telefonicznego świadczona przez specjalistów dla osób poddanych kwarantannie i objętych nadzorem epidemiologicznym

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/komunikat-wojewody-dotycz%C4%85cy-wsparcia-psychologicznego-dla-os%C3%B3b-w-izolacji-i

 • Pomoc specjalistów prowadzona przez różne organizacje
  • Fundacja “Sempre a Frente” oferuje darmową pomoc pod numerem telefonu 690 080 886 lub na Skype “SempreOnline”. Specjaliści dyżurują tu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 20:00.

  • Wojska Obrony Terytorialnej – terytorialni oferują pomoc psychologa na specjalnej infolinii. Każdy potrzebujący może zadzwonić pod numer 800 100 102 lub skorzystać z połączenia wideo w programie Skype łącząc się z użytkownikiem „Wsparcie Psychologiczne WOT”

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski – psycholodzy KUL od poniedziałku do soboty są dostępni zarówno telefonicznie, jak i online poprzez Skype’a. Czekają pod numerem 81 4454080 lub poprzez Skype’a “wsparcie.kul“. Szczegółowy grafik można znaleźć na stronie wsparcie.kul.pl.

  • Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego udostępnił dla potrzebujących numer telefonu 81 4781234, pod którym można porozmawiać z doświadczonym psychologiem w godzinach 9.00 – 14.00 pod 6.

  • Polski Czerwony Krzyż oferuje codziennie pomoc w godzinach 10:00-22:00 pod numerem 22 2302207 każdemu kto: potrzebuje z kimś porozmawiać; odczuwa lęk, przygnębienie i niepokój; ciężko mu odnaleźć się w nowej sytuacji.

  • Fundacja Vis Salutis uruchomiła psychologiczną pomoc telefoniczną pod numerem 888960980. Z pomocy dyżurującego psychologa i psychoterapeuty można skorzystać codziennie w godzinach 10:00-18:00.

Przypominamy, że pedagog szkolny udziela na bieżąco wsparcia i porad. Zaprasza do kontaktu mailowego na adres: bozena.zeleznik@lo27.lublin.eu lub poprzez dziennik elektroniczny.