Komunikat dotyczący zawieszenia zajęć w klasie 1 c

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu
uczniów, na podstawie § 18 ust. 2a i 2c Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003  nr 5 z późniejszymi zmianami) zawieszam zajęcia w klasie 1c XXVII Liceum Ogólnokształcącego w okresie od 23 września 2020 r. do dnia 27 września 2020 roku.

W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Urszula Łapińska-Łubniewska
Dyrektor
XXVII Liceum Ogólnokształcącego
im. Zesłańców Sybiru w Lublinie