Polska kultura ludowa z Erasmus+

Na wideokonferencji w ramach projektu Erasmus+ zaprezentowaliśmy prace plastyczne naszych licealistów, które przedstawiają stroje ludowe z różnych regionów Polski. Wysoki poziom prac i talenty naszych młodych artystów spotkały się z wielkim uznaniem projektowych partnerów z Rumunii, Włoch, Bułgarii i Turcji. Gratulujemy uczniom wspaniałych efektów ich twórczej pracy, a pani Izabeli Łukasik dziękujemy za wsparcie tego przedsięwzięcia.

Folk costumes

National-costumes-of-Poland