Życzenia świąteczne i noworoczne

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel,
to znaczy „Bóg z nami”. (Mt 1, 23)

Błogosławionych, radosnych, pełnych pokoju Świąt Bożego Narodzenia!

Niech każdy dzień Nowego Roku owocuje dobrem, które od wieków złożył w naszych sercach Chrystus. Niech to dobro niesie światło, nadzieję i Miłość Bożą. Niech wzajemna pomoc i troska pomogą przezwyciężać wszelkie przeciwności  i z ufnością patrzeć w przyszłość.

W imieniu Społeczności Szkoły
życzy
Urszula Łapińska-Łubniewska
Dyrektor
XXVII Liceum Ogólnokształcącego
im. Zesłańców Sybiru w Lublinie