Współpraca z poradnią

Pragniemy poinformować, że każda szkoła jest przypisana do konkretnej poradni psychologiczno – pedagogicznej, która zajmuje się jej uczniami i współpracuje z rodzicami. Nasza szkoła podlega pod Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2, która mieści się na ul. Radości 8 w Lublinie. Pracownicy poradni służą wsparciem uczniom i rodzicom w różnych sytuacjach, prowadzą diagnozę zaburzeń i deficytów rozwojowych oraz terapię. Wydają stosowne opinie oraz orzeczenia.

Na stronie poradni http://ppp2.lublin.eu/ znajdują się wszelkie niezbędne informacje odnośnie jej funkcjonowania. Informujemy, że pracownikami zajmującymi się naszą placówką są:
Pani Urszula Zięba – psycholog oraz Pani Agata Nazarewicz-Jonko – pedagog.

Kontakt tel.: 81 442 30 01 lub 882 436 851, mailowy: poczta@ppp2.lublin.eu

 

Rodziców oraz uczniów potrzebujących wsparcia lub pomocy doradcy zawodowego zachęcamy do kontaktu pracownikami Specjalistycznej Poradni Zawodowej, która mieści się w Zespole Poradni nr 1 w Lublinie na ul. Magnoliowej 8.

Na stronie poradni https://zp1.lublin.eu znajdują się wszelkie niezbędne informacje odnośnie jej funkcjonowania, godzin przyjęć, telefonów, pracowników.

Kontakt tel.: 81 747 35 26 lub 509 731 851, mailowy: poczta@zp1.lublin.eu.