Współpraca z poradnią

Pragniemy poinformować, że każda szkoła jest przypisana do konkretnej poradni psychologiczno – pedagogicznej, która zajmuje się jej uczniami i współpracuje z rodzicami. Nasza szkoła podlega pod Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2, która mieści się na ul. Radości 8 w Lublinie. Pracownicy poradni służą wsparciem uczniom i rodzicom w różnych sytuacjach, prowadzą diagnozę zaburzeń i … Czytaj dalej Współpraca z poradnią