3. Bieg Pamięci Sybiru

Nasi nauczyciele panowie Wojciech Bielecki oraz Andrzej Grochowski otrzymali wyjątkowe zestawy startowe 3. Biegu Pamięci Sybiru. Bieg upamiętnił 81. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Wschód. W tym roku, ze względu na pandemię odbył się on w formule wirtualnej. Uczestniczyć w nim można było od 9 do 23 lutego, w tym okresie można było pobiec wielokrotnie. Jedynym warunkiem było to, by za każdym razem był to odcinek co najmniej 5 km.

W ramach wydarzenia pan Wojciech Bielecki przebiegł 76 km, natomiast pan Andrzej Grochowski 53 km. W skład zestawu startowego weszły między innymi: pamiątkowy medal, czapeczka termiczna, imienny numer startowy, zaproszenie wraz ze specjalnym rabatem do zwiedzania Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, oraz broszura informacyjna samego muzeum.