Prezes Związku Sybiraków uhonorowany przez Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta Lublin

Dnia 10 lutego 2021 podczas uroczystych obchodów 81. rocznicy masowych sowieckich deportacji Polaków na Sybir po zakończeniu mszy św. w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej pan Janusz Pawłowski – prezes Związku Sybiraków Oddział w Lublinie otrzymał Medal Prezydenta Miasta Lublin, który wręczył pan Mariusz Banach, zastępca Prezydenta.

W drugiej części uroczystości w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego pan Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski, wręczył panu Januszowi Pawłowskiemu okolicznościowy Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego.

Pan Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego wręczył panu Januszowi Pawłowskiemu Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego za zasługi dla województwa lubelskiego przyznany przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Uroczystość związana była z obchodami 80. urodzin prezesa Związku Sybiraków Janusza Pawłowskiego, który prowadzi intensywną działalność w dziedzinie integracji Sybiraków ze środowiskami kombatanckimi. Jest współinicjatorem nadania imienia Zesłańców Sybiru XXVII Liceum Ogólnokształcącemu w Lublinie i nazwy ulicy Zesłańców Sybiru. Prezes Pawłowski dąży do upamiętniania krzywd doznanych przez Naród polski ze strony Rosji sowieckiej w postaci zsyłek i deportacji. Jest inicjatorem powstania tablic upamiętniających męczeństwo Polaków i ich pobyt na zesłaniu. Janusz Pawłowski urodził się w polskiej rodzinie, deportowanej ze Lwowa do Kazachstanu w 1940 roku, gdzie został osierocony. Został wychowany i przywieziony przez obcą rodzinę do Polski w 1946 roku.

Pan Janusz Pawłowski został uhonorowany za wieloletnią działalność na rzecz upamiętniania krzywd doznanych przez Naród polski ze strony Rosji sowieckiej, promowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie świadomości historycznej wśród młodego pokolenia, budowanie relacji Sybiraków ze środowiskami kombatanckimi, inicjowanie powstania wielu tablic upamiętniających męczeństwo Polaków i ich pobyt na zesłaniu oraz podejmowanie szeregu działań dla utrwalania pamięci narodowej.

Gratulujemy zaszczytnych i zasłużonych wyróżnień.

Z okazji 80. urodzin składamy Panu Januszowi Pawłowskiemu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji ze swoich dokonań i wszelkiej pomyślności.