Międzynarodowo z sąsiadami

18 marca odbyła się konferencja edukacyjna online z udziałem dyrektorów, nauczycieli i uczniów XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie oraz Liceum nr 11 w Nowogradzie Wołyńskim na Ukrainie. Uczniowie zaprezentowali swoje szkoły i pochwalili się osiągnięciami. Mówiono też o zdalnym nauczaniu w obu szkołach. Druga część spotkania, to swobodne rozmowy uczniów, którzy opowiadali o swoich pasjach, sposobie spędzania wolnego czasu, zadawali pytania o plany na przyszłość. Dyskusja odbywała się w języku angielskim, polskim i ukraińskim.