„Znamię! Znam Je?” Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka

W ramach upowszechniania wiedzy o nowotworze złośliwym skóry uczniowie wszystkich klas naszego liceum w lutym i marcu 2021r. uczestniczyli w zajęciach w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka. Tegoroczna edycja  odbywa się pod hasłem „Znamię! Znam je?” – czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry.

Celem programu jest budowanie świadomości społecznej na temat czerniaka oraz propagowanie odpowiednich zachowań i prozdrowotnych postaw wśród młodzieży. Zajęcia zrealizowane były podczas  lekcji biologii, przyrody oraz w ramach  godzin z wychowawcą. Nauczyciele wykorzystali opracowane i udostępnione przez organizatorów materiały: ulotki, plakaty oraz film. W trakcie zajęć uczniowie poznali co to jest czerniak,  czy jestem w grupie podwyższonego ryzyka?,  ABCDE czerniaka – czyli na jakie cechy zmian skóry należy zwrócić uwagę, jak prawidłowo przeprowadzić samobadanie skóry oraz jak się zachowywać by  zapobiegać powstaniu czerniaka.

Ulotka – Znamię! Znam je?

Plakat – Znamię! Znam je?