Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
wzajemną życzliwość i stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą.
Niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

W imieniu społeczności
XXVII Liceum Ogólnokształcącego
im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
Dyrektor Urszula Łapińska-Łubniewska