Aktywna tablica

Nasze liceum wzięło udział w rządowym programie Aktywna tablica.

Celem programu Aktywna tablica jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach projektu zostały zakupione 3 monitory interaktywne. Zespół samokształceniowy nauczycieli składał się z 11 członków. Wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni z obsługi zakupionego sprzętu.

Szkolnym e- koordynatorem  projektu była pani  Iwona Tomkowicz. 

 W ramach projektu odbyły się w szkole dwie lekcje otwarte: z informatyki (prowadzona przez Annę Jezierską) oraz z WOSu (prowadzona przez Marzenę Dudek).