Z piosenką przez Europę

Spotkaliśmy się dziś z naszymi partnerami z Rumunii, Bułgarii, Turcji i Włoch, żeby zaprezentować muzyczne talenty uczniów. XXVII Liceum im. Zesłańców Sybiru w Lublinie w muzycznej lekcji online z projektem Erasmus+ reprezentowali: Weronika Grudzińska z kl. 2ap, Elżbieta Moryc z kl. 2cp, Konrad Piotrowski z kl. 2cg i Emilia Chudzicka z kl. 1c. Nasi uczniowie grali, śpiewali i opowiadali w języku angielskim o tym czego najchętniej słucha polska młodzież. Młodzieży towarzyszyła podczas lekcji pani Izabela Łukasik.
Było to już ostatnie w tym roku spotkanie online w ramach realizowanych w naszej szkole projektów Erasmus+. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku odbędą się już spotkania wyjazdowe. Pragnę w imieniu pani dyrektor Urszuli Łapińskiej–Łubniewskiej oraz swoim podziękować wszystkim uczniom, którzy uczestniczyli w licznych lekcjach, spotkaniach, konferencjach, które w tym roku szkolnym odbywały się zdalnie. Każde takie spotkanie, każda taka lekcja to niezapomniane doświadczenie. Ćwiczyliście swoje umiejętności językowe, matematyczne, muzyczne, geograficzne. Poznaliście wielu młodych ludzi z całej Europy. Wspaniale reprezentowaliście naszą szkołę. Jesteśmy z Was dumni!
Koordynator projektów Erasmus+ Małgorzata Wrona