Żywa lekcja historii – spotkanie z panem Januszem Pawłowskim

Uczniowie klas pierwszych spotkali się dzisiaj z Panem Januszem Pawłowskim, prezesem Związku Sybiraków Oddział w Lublinie. Pan Pawłowski podzielił się z młodzieżą swoimi poruszającymi wspomnieniami z zesłania na Syberię. Opowiedział o dzieciństwie na „nieludzkiej ziemi”, trudnej codzienności, zimnie, głodzie i relacjach międzyludzkich, a także o głębokiej wierze, która pozwoliła zesłańcom przetrwać.