Podziękowanie za zaangażowanie w realizację ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021.