Monthly Archives: sierpień 2021

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022. W roku szkolnych 2021/2022 pomoc […]