Ślubowanie klas pierwszych

29 września 2021 r. w naszej szkole odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Swoją obecnością zaszczycili nas ppłk Zbigniew Tarka – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie, mjr Marek Kubicki – Szef Wydziału Rekrutacji WKU, mjr Przemysław Kędziora reprezentujący 2. Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej oraz przedstawiciele Patrona szkoły pan Janusz Pawłowski – Prezes Związku Sybiraków Oddział w Lublinie i Sybirak – pan Jerzy Jussis.

Pierwszoklasiści w obecności Pani Dyrektor, zaproszonych Gości i Rodziców złożyli ślubowanie na sztandar szkoły przyrzekając rzetelnie wypełniać swoje obowiązki szkolne, zachowywać godną postawę moralną i obywatelską oraz systematycznie dążyć do rozwoju swojej osobowości. W dalszej części uroczystości nagrodzeni zostali także wyróżniający się uczniowie z klas drugich i trzecich, którzy otrzymali Honorowy tytuł Kadeta oraz Honorowy tytuł Starszego Kadeta.

Uczniom klas pierwszych, którzy oficjalnie stali się częścią szkolnej społeczności XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie życzymy, aby w czasie czterech lat nauki zdobywali wiedzę, odnosili sukcesy, ale także aby rozwijali swoje pasje i nawiązywali przyjaźnie, które przetrwają lata.