Erasmus+ Drugi dzień wizyty naszych gości

Drugi dzień wizyty naszych gości z Rumunii, Turcji i Włoch upłynął na zwiedzaniu Państwowego Muzeum na Majdanku oraz na spotkaniu w  szkole. 

Uczyliśmy naszych gości języka polskiego i musimy przyznać, że nauka poszła wręcz śpiewająco!

Przeprowadzone zostały także warsztaty (również z udziałem partnerów z Bułgarii za pomocą łącza Teams)  na temat tego, jak historia uczy nas tolerancji na przykładzie doświadczeń Lublina z okresu II wojny światowej.