Pełne wrażeń ostatnie dni wizyty w Lublinie – Erasmus+

 
Bardzo ważnym punktem programu wizyty uczniów i nauczycieli z Rumunii, Turcji i Włoch było spotkanie w Ratuszu w dniu 22 października, gdzie naszych gości przyjął pan Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania Miasta Lublin. W wizycie uczestniczyła pani dyrektor Urszula Łapińska-Łubniewska, która wraz z panem prezydentem wręczyła certyfikaty uczestnictwa w mobilności naszym zagranicznym partnerom.
 
 
Piątek i sobota, ostatnie dwa dni wizyty naszych gości, upłynęły na zwiedzaniu okolic Lublina. Odwiedziliśmy Kazimierz Dolny nad Wisłą i Nałęczów oraz Zamość. Nasi partnerzy podziwiali piękno Lubelszczyzny i smakowali regionalnych potraw. Pełni wrażeń, nowych przyjaźni i pozytywnej energii wracają do swoich krajów. W styczniu spotykamy się na kolejnej erasmusowskiej wizycie w Marsin, w Turcji.