77. rocznica deportacji żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego wywiezionych do łagrów NKWD

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego wywiezionych do łagrów NKWD w Związku Sowieckim. 77 lat temu, jesienią 1944 roku NKWD aresztowało i wywiozło do łagrów w rejonie Borowicz łącznie prawie 5000 polskich żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych.

Uroczystości odbyły się z ceremoniałem wojskowym na Skwerze Borowiczan przy ul. Nowy Świat. Następnie uczestnicy złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej ofiary wywózek do łagrów NKWD przy Szkole Podstawowej nr 1. Uroczystość zakończyła się mszą świętą w intencji zmarłych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.