V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej”- Zapraszamy do udziału!

Serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.

Honorowy patronat nad konkursem  objęli:

Prof. Wanda Półtawska, była więźniarka obozu KL Ravensbrück
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk