Upamiętniliśmy Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 maja. Dokument ten stał się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego.

W Archikatedrze Lubelskiej odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie zgromadzeni przemaszerowali na Plac Litewski, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uczniowie naszej szkoły do uroczystości przygotowali asystę dla sztandarów XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie oraz Związku Sybiraków Oddział w Lublinie.